DRUKUJ

 

Poradnik do pisania reportaży, rozprawek, opowiada

Publikacja:

 08-04-04

Autor:

 Zufub
Pisanie opowiadań, reportaży bądź rozprawek i podań.


Na wstępie zaznaczam, iż jest to banalny poradnik, wktórym umieszczone są informacje i schematy jak napisać dobre opowiadanie, reportaż, rozprawkę lub podanię. Będę zwracał tu uwagę na co należy patrzeć, reszta zależy od Waszych umiejętności i tematu, jaki obierzecie.


Reportaż

Reportaż nie ma schematu, na którym należałoby się opierać. W pewnym sensie istnieje pewien schemat, ale raczej jest to lista co być powinno i w jakiej kolejności. Owy schemat wygląda mniejwięcaj tak:

Tytuł
-------
lid
-------
Część właściwa


Tytuł - nie powinien być za długi. Musi ujmować dobrze to, co chcemy ukazać w naszym reportażu a jednocześnie musi być chwytliwy.

lid - Jest to zazwyczaj zmniejszony i wyróżniony tekst pod tytułe. Innymi słowy jest to parozdaniowa zapowiedź. Część ta jest oddzielnym akapitem.

Część właściwa - cała reszta tekstu reportażu. Krok po kroku opisujemy zdażenie, dodajemy akapity ułątwiające orientację w mieszance zdarzeń, opisów i cytatów (wypowiedzi innych osób).

Aby napisać dobry reportaż musimy umiejętnie operować słowem, dobrze dopasować się do tematu (a jednocześnie temat musi być interesujący). Dobrze, gdy urozmaicimi go wszelakimi wywiadami, wypowiedziami innych (można posłużyć się informacjami z innych źródeł, podając skąd informacje pochodzą). Dobrze jest sobie wcześniej wszystko rozplanować w kilku punktach.


Opowiadanie

Opowiadanie, prawie każdy wie co to jest. Jest to krótki utwór, posiadający jednowątkową (mało rozbudowaną) fabułę z prostą akcją. Posiada mało opisów, dużo postaci drugoplanowych itd. Krótki schemat to mniej więcej coś takiego:

Tytuł
------
Tekst: (każdy nowy ważny wątek oddzielamy akapitami!)
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
------
Zakończenie (zawarty jest tu morał, jasno lub "mniej jasno" ukazany).

W opowiadaniu musimy przestrzegać paru prostych zasad:
1. Piszemy CAŁY czas w jednym czasie (przeszłym, przyszłym lub teraźniejszym) - ta zasada nie tyczy się większych utworów, takich jak powieści.
2. Staramy się unikać powtórzeń (np. "Był to dom. Był w nim telewizor. Telewizor był w kuchni, obok lodówki, na której była szynka" - co chwilę powtarza się słowo "był", co jest złym zastosowaniem w opowiadaniu, jak i nie tylko w nim)
3. Należy pisać z sensem, ciekawie i nie możemy popadać w natłok pomysłów. Najlepiej wszystko sobie rozplanować, by uniknąć chaosu!


Podanie

Podanie jest bardzo łatwe do napisania, a to ze względu na banalność konstrukcji, do której się stosujemy. Podania stosujemy bardzo często (o przyjęcie do szkoły, dofinansowanie itd.). Podanie posiada prosty schemat"

Lewy, górny róg: nasze imię i nazwisko, adres zamieszkania i kod pocztowy.
Prawy, górny róg: miasto, w którym zostało spisane podanie i data.
Trochę niżej, po środku: do kogo i jakiej instytucji kierowane jest podanie.
Pod tym, do kogo jest kierowane podanie: zaczynamy od akapitu, używając form rgzecznościowych, dbając o schludność, ład i porządek. Umieszczamy tu informacje o co prosimy (np. 'Zwracam się z uprzejmą prośbą... <tekst> Proszę o pozytywne rozpatrzenie....)
Prawy, dolny róg: Z poważaniem/Z wyrazami szacunku Imię i nazwisko autora podania.

To tyle, jeśli chodzi o podanie. Ten schemat jest powszechnie używany bez zbędnych udziwnień.


Rozprawka

Rozprawka pisana jest wtedy, gdy temat skonstruowany jes tak, iż wymaga od naszej osoby postawienia tezy i udowodnienia jej bądź obalenia jej, oraz wtedy, gdy musimy coś przemyśleć. Niezawsze musimy dać jednoznaczną odpowiedź na zadane nam pytanie. Największym "skarbem" rozprawek jest tok myslowy i dobór argumentów mówiących za i przeciw. Jest to w pewnym sensie "filozofowanie" nad jakimś pytaniem (np. Czy serek topiony jest dobry? Stawiamy arguemnty za i przeciw, prubując uzgodnić, czy serek jest dobry, czy też nie). Schemat pisania rozprawek wygląda mniej więcej tak:

Temat (wstęp)
posiada tezę lub hipotezę*
-------
argumentacja (rozwinięcie)
stawiamy argumenty.
-------
podsumowanie (konkluzja)
kończymy rozprawkę.

Są trzy typy rozprawki:
+Rozprawka uzasadniająca-autor musi zgromadzić argumenty "za", dowieść sądu sformułowanego w tezie
+Rozprawka oceniająca-autor zobowiązany jest do prezentacji własnej oceny, problemu zawartego w temacie
+Rozprawka rozstrzygająca-autor musi samodzielnie rozwiązać postawiony w temacie problem (gromadzimy argumenty "za" i "przeciw").

Żeby stworzyć dobrą rozprawkę należy przestrzegać podstawowych reguł:
-wnikliwie przeanalizuj temat, wyodrębnij problem,
-postaw tezę lub hipotezę,
-zgromadź argumenty (i kontrargumenty) i zapisz je,
-uporządkuj argumenty wg. ważności,
-to co wynika z argumentów zbierz w podsumowaniu (konkluzje).

teza - argument/wniosek twierdzący
hipoteza - argument/wniosek PRZYPUSZCZAJĄCY


=======

Artykuł napisany dla pomocy tym, którzy nie wiedzą jak daną rzecz napisać (niedługo poradnik pisania przemówień!) Polecam przeczytać inne me twory. Pozdrawiam.

Data:

 03-04.08r.

Podpis:

 pozdrawiam i zapraszam do lektury innych mych tworów

http://www.opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=44664

 

Powyższy tekst został opublikowany w serwisie opowiadania.pl.
Prawa autorskie do treści należą do ich twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szczegóły na stronie opowiadania.pl