DRUKUJ

 

Poradnik pisania przemówień, charakterystyk postac

Publikacja:

 08-04-04

Autor:

 Zufub
Poradnik pisania przemówień, charakterystyk postaci i listów

Jest to druga część poradnika pisania różnych rzeczy (np. podań, opowiadań, przemówień, rozprawek, itd.). W pierwszej części ukazane były pomoce, jak dobrze napisać opowiadanie, rozprawkę, podanie bądź reportaż. W tej części zapoznamy się z napisaniem przemówienia, charakterystyki postaci jak i tworzenia listów (poradnik zawiera jedynie informacje na temat tego, jak dobrze napisać daną rzecz, reszta zależy od umiejętności własnych!).


Przemówienie

Przemówienie jest wypowiedzią monologowom, starannie wykonaną, przeznaczoną do wygłoszenia wobec większego grona słuchaczy. Można wyróżnić wiele odmian przemówień w zależności od tematyki i celów jakie mają spełniać. Przemówienia powinny być skonstruowane zgodnie z zasadami retoryki, tzn. sztuki pięknego i skutecznego mówienia. W konstrukcji przemówienia należy zwrócić uwagę na liczne zwroty do słuchaczy (apostrofy), oraz inne środki językowe np. pytania retoryczne. Jeśli celem przemówienia jest przekonanie słuchaczy do jakiegoś stanowiska, należy przeprowadzić argumentację, podobnie jak w przypadku rozprawki.

Rodzaje przemówień:
-sondowe,
-polityczne,
-okazyjne (wesele, pogrzeb),
-religijne (kazanie).

Schemat przemówienia:

apostrofa (zwrot, np. Drodzy Rodacy)
------
Wprowadzenie do tematu
------
argumenty lub przedstawienie faktów, wyników badań, obserwacji
------
podsumowanie wypowiedzi - zmobilizowanie odbiorców do myślenia, zastanowienia się nad tematem (np. pytanie retoryczne)

To tyle na temat przemówień. Zazwyczaj samo napisanie przemówienia nie wystarczy, musimy je jeszcze wygłosić (chyba, że robimy dla kogoś). Należy więc dobrze nauczyć się wymawiać swe przemówienie i być uważnym na różne "puapki" (czyli dobrze jest być obeznanym w temacie).


Charakterystyka postaci

Charakterystyka postaci jest pisana po to, by scharakteryzować daną (wybraną) postać, np. książkową. Często są pisane charakterystyki porównawcze (np. Małego Księcia i Róży) gdzie nie możemy ograniczać się do jednego bohatera, ale jak w powyższym przypadku musimy opisać dwu bohaterów. Niewiele się różni Charakterystyka zwykła między porównawczą, głównie większą ilością tekstu (i porównaniem obu/kilku postaci). Reszta jest taka sama.

Schemat charakterystyki postaci:

Wstęp

imienne przedstawienie postaci, opis jego otoczenia, zaznaczenie skąd znamy bohatera (np. z książki, filmu itp. - niekonieczne, jeżeli piszemy np. na lekcję po lekturze książki)

Rozwinięcie

obiektywny opis (czyli patrząc nie tylko swoim punktem widzenia), wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, stosunek innych bohaterów do postaci i odwrotnie, charakterystyczne zachowanie, przemiany wewnętrzne, odczucia i poglądy postaci (np. jak odbiera życię itp.)

Zakończenie

podsumowanie, zauważenie związków pomiędzy zachowaniem postaci a jej cechami,
zwrócenie uwagi na osiągnięte zmiany, subiektywna ocena postaci będąca niekiedy porównaniem z oceną innych bohaterów utworu.


UWAGA! Rozwinięcie powinno zajmować ok. 2/3 całego tekstu, a wstęp i zakończenie wspólnie 1/3!

To tyle jeżeli chodzi o charakterystykę. Charakterystykę pisze się zazwyczaj przyjemnie (trzeba tylko dobrze znać opisywaną osobę jak i to, jak się piszę charakterystykę). Na wszelkich lekcjach dzięki charakterystykom można znacznie zwiększyć swoją średnią. Jedyne co może być męczące to ilość tekstu, jaki musimy stworzyć, gdyż niekiedy możemy (nawet musimy) napisać bardzo dużo.


Pisanie listu

List prawie każdy wie co to jest. Od początków XXI wieku powszechnie zaczęto zastępować go E-Mail'ami i SMS'ami. Lecz list powinno się wiedzieć, jak się piszę (ot, choćby na sprawdzian z polskiego).

Schemat listu (listu, nie tego jak adresować kopertę!):

W prawym górnym rogu: miejscowość i data
Po środku zwrot grzecznościowy rozpoczynający list (np. Drogi Janie!; Kochana Agnieszko!)
Wstęp (zazwyczaj może zawierać nawiązanie do ostatniego listu)
Rozwinięcie (wszystko to, co chcemy przekazać odbiorcy)
Zdanie końcowe kończące list (zastosuj zwroty grzecznościowe)
Podpis w prawej części listu, niedaleko pod zdaniem końcowym.

W zależności od tego, do kogo piszemy list niektóre rzeczy możemy usunąć (jak miejscowość), lecz lepiej, by tego nie robić.

Rodzaje listów (informacje z serwisu ściaga.pl!):

List gończy – publiczne ogłoszenie władz sądowych, wzywające do ujęcia przestępcy lub osoby mocno podejrzanej o dokonanie przestępstwa, połączone z dokładnym jaj rysopisem. W niektórych ustawodawstwach wolno ogłosić list gończy dopiero po zaistnieniu nakazu aresztowania.

List ochronny – dokument dający pewnym osobom lub rzeczom specjalną ochronę. Listem ochronnym nazywa się także oświadczenie państwa, że bierze terytoria, należące do towarzystwa kolonialnego, pod swoją opiekę i obejmuje na tym terytorium władzę.

List składowy – recepis odnoszący się do towaru oddanego na skład, za wręczeniem którego towar ma być wydany uprawnionemu do odbioru.

List zastawny – dokument przez który nieruchomość zostaje obciążona zastawem. Zwłaszcza skrypty dłużne, opiewające przeważnie na posiadacza, wystawione przez banki hipoteczne i ziemskie zakłady kredytowe, dające za nie zabezpieczenie hipoteczne.

List żelazny – gwarancja bezpieczeństwa, udzielana w średniowieczu, a także w czasach nowszych w odpowiedniej formie przez władzę państwową lub terytorialną osobom (nie przestępcom) udającym się do danego terytorium np. kupcom. Dziś list żelazny stanowi środek procedury o charakterze wyjątkowym, uwalniający pod pewnymi warunkami skazanego(na więzienie lub areszt śledczy) od prawomocności wyroku.

List otwarty – rodzaj listu skierowanego przez nadawcę indywidualnego lub zbiorowego do osób publicznych lub instytucji z jednoczesnym przeznaczeniem do rozpowszechniania w szerokich kręgach czytelników. List otwarty odnosi się do istotnych kwestii życia społecznego, politycznego lub kulturalnego i ma za zadanie zwrócić na nie ogólną uwagę w trybie alarmującym. Miejscem publikacji listu otwartego bywają gazety i czasopisma.

List pasterski – list biskupa dotyczący spraw wiary, skierowany do duchownych i wiernych danej diecezji, odczytywany w czasie nabożeństw. Listem pasterskim nazywamy także list episkopatu do wszystkich diecezji.

List poetycki – utwór wierszowany o charakterze lirycznym, epickim, satyrycznym, panegirycznym, filozoficznym, krytycznoliterackim, mający formę listu do fikcyjnego lub rzeczywistego adresata(mistrza, protektora, przyjaciela). Gatunek ten został ukształtowany w literaturze rzymskiej, uprawiany przez Owidiusza i Horacego(list do Pizonów). W prowansalskiej poezji występował zwłaszcza jako forma liryki erotycznej. Żywotny był szczególnie w epoce klasycyzmu. W XIX w. Formą tą posługiwał się wielokrotnie C. Norwid.

List z podróży – gatunek prozy reportażowej. Sprawozdanie z podróży napisane w formie listów nadsyłanych przez autora do redakcji gazety lub czasopisma. W gatunku tym zapis dokumentalny łączy się często z elementami narracji epickiej, felietonu lub komentarza publicystycznego np. „Listy z Afryki” i „Listy z podróży do Ameryki” H. Sienkiewicza.


==========

Dziękuję za przeczytanie. Zapraszam do przeczytania (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) części pierwszej jak i trzeciej (wkrótce). Zapraszam też, do zapoznania się z innymi mymi pracami. Mile widziane komentarze. A co ukarze się w części trzeciej? Dedykacja, zaproszenie i byćmoże coś jeszcze. Kiedy się ukaże? Aż napiszę. Pozdrawiam Krzysztof "Zufub".

Data:

 Kwiecień 08r.

Podpis:

 pozdrawiam i zapraszam do lektury innych mych tworów

http://www.opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=44667

 

Powyższy tekst został opublikowany w serwisie opowiadania.pl.
Prawa autorskie do treści należą do ich twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szczegóły na stronie opowiadania.pl