DRUKUJ

 

Artykuły pierwszej potrzeby - Roberta.

Publikacja:

 20-03-07

Autor:

 fantasja
Kandydat na prezydenta RP nominowany przez ugrupowania lewicowo lewackie
Potrafi doskonale pływać.
Jest mądry, inteligentny, wie co mówi i czego chce dla siebie.
Elektorat Roberty, naganiany przez rodzimych Szulerów lewackiej ideologii, stanowi tłumek osób zagubionych we współczesnej rzeczywistości
Dla młodzieży gwoli przypomnienia, objaśniam rodowód, ponad stuletniej mutującej zarazy.
Współcześnie, wszem i wobec głoszona ideologia lewactwa wywodzi korzenie od zbrodniczej komunistycznej partii bolszewików, którzy skutecznie eksportowali komunistyczną ideologię zarażając odradzające się, po stuletniej niewoli państwo Polskie –
W 1918 na ziemiach polskich powstaje KPRP.
KPRP była od marca 1919 sekcją Kominternu na terenie II Rzeczypospolitej. Jej celem strategicznym była rewolucja społeczna, która wiązała się z likwidacją państwa polskiego i wcieleniem jego terenów do ZSRR jako republiki sowieckiej.
Udział działaczy KPRP w wojnie polsko-bolszewickiej był prowadzony po stronie Rosji Sowieckiej.
Zdecydowanie kierowany przeciwko państwu polskiemu.
Oto jak wyglądało przepoczwarzanie zła wcielonego w latach 1918 – 2020.
KPRP > KPP >PPR > PZPR > SLD > NL - nowa lewica? – Bo chyba tak brzmi nazwa ostatniego naskórka Antychrysta. Ich metody i cel działania pozostają takie same, elementem odróżniającym poszczególne okresy destrukcyjnej twórczości wynaturzonej formacji są rękawiczki, których używali do maskowania rąk podczas realizacji toksycznej ideologii.
Destrukcja państwa poprzez skłócanie i podżeganie do bratobójczej walki pomiędzy poszczególnymi grupami rdzennego społeczeństwa staje się niezawodnym orężem partyjnych działaczy, promotorów zła.
Inicjowanie bratobójczej walka na śmierć i życie, antagonizowanie interesów warstw społecznych w łonie państwa, w łonie jednego narodu, do dnia dzisiejszego staje się mottem, złotymi zgłoskami szulerów sterowanych nitkami Moskwy.
Na gruncie współczesnym ubrani w nieco bielszy odcień czerwonych rękawiczek hochsztapler jeden....i drugi, w celu wywołania wojny społecznej, ucieka się do skleconej ideologii lgtb, stawiającej ciało ponad umysłem, przeciwstawiając ją wartościom sprawdzonej moralności społecznej opartej na zrębach wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa. Bez zachowania skrupułów i obrzydzenia, działając w podstępny, perfidny sposób konfliktuje osoby dotknięte ciężką chorobą, z osobami cieszącymi się zdrowiem.
Trzeba przyznać że, zło wielorakie, rozsiewane na żyznym gruncie młodego pokolenia, odnosi zamierzony skutek, uwodząc chłonne, czyste umysły części młodzieży, córek i synów narodu Polskiego .
Sympatycy Roberty nie idźcie tą drogą!

Data:

 godz. 9.00/ 7 marzec 2020

Podpis:

 fantasja

http://www.opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=81318

 

Powyższy tekst został opublikowany w serwisie opowiadania.pl.
Prawa autorskie do treści należą do ich twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szczegóły na stronie opowiadania.pl