DRUKUJ

 

OWCE

Publikacja:

 22-09-17

Autor:

 walvit
Za komuny, przez Sosnowiec,
dumnie, szumnie szedł wiec owiec...
- Ponieważ to ważna sprawa,
decyzję podjęła „ława”:

„W któryś dzień zrobić wiec owiec,
który przejdzie przez Sosnowiec!”
- Było ich więc całe mrowie,
a każda w „czapce” na głowie...

Ubrane w wełnę roboczą,
beczały sobie ochoczo...
- Chodziło o sprawę czystą,
i dla nich tak oczywistą,

którą tylko tu – w Sosnowcu,
rozwikłać można w biurowcu...
- Idą zatem owce, idą:
- jedne z pałą, inne z dzidą...

- Słuszna sprawa! - Precz obawa!
Idą walczyć o swe prawa!...
- Tak podeszły pod biurowiec,
by „cześć oddać świętej krowie”...

Czekają... - a tu z biurowca
biegnie do nich „czarna owca”.
Coś tam beczy, coś przeklina
i wyzywa: „- A to świnia!”

- Owce: – gały! (?) – Konsternacja!
- Co się dzieje? – Animacja!
Jedna ryczy, druga beczy...
Co za baran tłum rozwścieczył?

Wreszcie beczy owca czarna:
„- Sprawa wasza bardzo marna:
- projekt jej nie jest gotowy
i brak samej świętej krowy!

Może miesiąc, może tydzień...?
- Załatwimy kiedyś indziej!
- Obojętnie, co się dzieje:
- zawsze trzeba mieć nadzieję...

Nie stanie się nic nikomu,
jak pójdziecie już do domu!
My tu sprawę obmyślimy
i wkrótce wam ogłosimy...

Gdyby miało się odwlekać:
- musicie cierpliwie czekać!
O wszystko spokojna głowa,
ale dzisiaj nic tu po was!”

Biedne owce, na te słowa:
zbaraniały! „- Gdzie ta krowa?
Dlaczego nie chce pogadać?
Ile będą rzecz odkładać?

Ile będą obiecywać?
Z nich, owiec – się naigrywać?
Choć się chciały wziąć do dzieła,
sprawa znów w miejscu stanęła!

Cała ich energia prysła!
Trudno tak się snuć w domysłach...
- Tym oto sposobem owce
sprowadzono na manowce!

Stały jeszcze trochę, stały,
lecz do domów się wybrały...
Próżne stanie pod biurowcem!
Pogrąży nie tylko owcę!

Rzeczywiście - nic tu po nich!
Ale wezmą się do broni!
Będzie strajk! - Rzecz oczywista!
Postulatów cała lista...

Niech ta krowa się nie chowa,
bo potrzebna jest odnowa!
Chociaż owca - nic wielkiego,
to wie przecież: „pragnie czego”!

Nie da się tumanić dalej
w tak modnym odnowy szale”!
A, jak święta krowa zwątpi:
Będzie musiała ustąpić!
(by walvit)

Data:

 2022

Podpis:

 by walvit

http://www.opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=81810

 

Powyższy tekst został opublikowany w serwisie opowiadania.pl.
Prawa autorskie do treści należą do ich twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szczegóły na stronie opowiadania.pl